โรงพยาบาลห้วยยอดร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการกับแผนงานฯ

Last updated: 2018-06-16  |  1444 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงพยาบาลห้วยยอดร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการกับแผนงานฯ

โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการกับแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ โดยเห็นความสำคัญในการนำกระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ เข้าไปดำเนินงานกับสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแล พร้อมผลักดันให้คณะทำงานในสถานประกอบการได้นำกระบวนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงบุหรี่อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดประชุม "แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่" เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรได้อย่างยั่งยืน
 
 

Powered by MakeWebEasy.com