โรงพยาบาลตรังขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

Last updated: Jun 16, 2018  |  1194 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

โรงพยาบาลตรังขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานของโรงพยาบาลตรังได้นำทีมบุคคลากรถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ ให้กับบุคลากรโของรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานให้สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแล ได้นำหลักการเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงเข้าไปผลักดันให้เกิดเป็นผลสำเร็จอย่างแพร่หลายและนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการในที่สุด  

 

      

Powered by MakeWebEasy.com