โรงพยาบาลโชคชัยร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการกับแผนงาน

Last updated: 2018-06-16  |  1556 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงพยาบาลโชคชัยร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการกับแผนงาน

และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 โรงพยาบาลโชคชัยได้เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการพัฒนาสถานประกอบกาปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ กับโครงการป้องกันสารเพสติดในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบเชื่อมโยงบูรณาการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 
      
 
   
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com