ชี้แจงโครงการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ 7

Last updated: 2018-06-16  |  1353 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชี้แจงโครงการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ 7

     สำหรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ ได้เชื่อมโยงการดำเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวกับข้องกับหลักสูตร “การป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎหมาย” โดยได้เน้นย้ำถึงพนักงานที่สูบบุหรี่ที่มีแนวโน้มต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดเพลิงไหม้ที่จะนำมาซึ่งความเสียหาย ทั้งนี้หากองค์กรมีมาตรการหรือมีกระบวนการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ของพนักงานอย่างเป็นระบบแล้วจะช่วยป้องกันระงับอัคคีภัยที่มีบุหรี่เป็นตัวต้นเหตุได้ นอกจากนี้ยังได้มอบกล่องเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ (Tool Kit) ให้แก่ตัวแทนชมรมเครือข่ายความปลอดภัย ทั้งนี้หากสถานประกอบการใดมีความพร้อมในการดำเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ สามารถแนะนำโครงการและชุดเครื่องมือที่จะช่วยเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานได้เป็นอย่างดี
 

 

Powered by MakeWebEasy.com