แผนงานฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี

Last updated: 2018-06-16  |  1513 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนงานฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี

ตามที่ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7 สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการกับแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทาง) ให้กับสถานประกอบการระดับภูมิภาค (จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร) ได้นำหลักการและแนวทางที่ถูกต้องไปดำเนินงาน ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7 จึงได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” (โดยคุณภัทรพร คำหงษา ผู้ช่วยผู้จัดการแผนงานฯ เป็นวิทยากร) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ภายใต้กรอบแนวคิด “วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน” ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุจากการเดินทาง) ของพนักงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
Powered by MakeWebEasy.com