โรงพยาบาลสระบุรีร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ

Last updated: 2018-06-16  |  599 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงพยาบาลสระบุรีร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ

    โรงพยาบาลสระบุรี ดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับแผนงานฯ โดยมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการในจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงาน โดยเฉพาะปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า และอุบัติเหตุจากการเดินทาง จึงได้จัดให้มีการประชุม “การเครือข่ายสถานประกอบการในการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยง” ให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมขับเคลื่อนให้พนักงาน/แรงงาน ลดพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว และการประชุมครั้งนี้แผนงานฯ ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  โดยคุณภัทรพร คำหงษา ผู้ช่วยผู้จัดการแผนงานฯ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้
    ทั้งนี้ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสระบุรี คุณมณี   พิพิธสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ โทร. 036-316555 , 081-9951229

 

Powered by MakeWebEasy.com