ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

Last updated: 2018-06-16  |  721 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

      ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจรด้วยการจัดนิทรรศการความรู้ “เปิดโลกปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรในสถานประกอบการภายใต้การดูแลของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com