ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

Last updated: Jun 16, 2018  |  561 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

      ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจรด้วยการจัดนิทรรศการความรู้ “เปิดโลกปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรในสถานประกอบการภายใต้การดูแลของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Powered by MakeWebEasy.com