กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร: Health Promotion Road Show” ครั้งที่ 9

Last updated: Jun 16, 2018  |  1228 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร: Health Promotion Road Show” ครั้งที่ 9

สำหรับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจรจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่ต้องการลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าร่วมด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมด้วยเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทำให้พนักงานเกิดความรู้ความตระหนักต่อพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก     ผู้บริหารและพนักงานซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 105 คน 

Powered by MakeWebEasy.com