กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร: Health Promotion Road Show” ครั้งที่ 12

Last updated: 2018-06-16  |  1376 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร: Health Promotion Road Show” ครั้งที่ 12

สำหรับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจรจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่ต้องการลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าร่วมด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมด้วยเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทำให้พนักงานเกิดความรู้ความตระหนักต่อพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว

Powered by MakeWebEasy.com