สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

Last updated: 2018-06-16  |  534 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีในจังหวัดราชบุรี (โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี) ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เพื่อพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพให้เกิดขึ้นแก่คณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีกระบวนการเรียนรู้ด้าน “กระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ”

Powered by MakeWebEasy.com