สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

Last updated: Jun 16, 2018  |  385 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีในจังหวัดราชบุรี (โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี) ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เพื่อพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพให้เกิดขึ้นแก่คณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีกระบวนการเรียนรู้ด้าน “กระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ”

Powered by MakeWebEasy.com