แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์ ของ สสส. ร่วมบูรณาการงานป้องกันปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ

Last updated: Jun 16, 2018  |  425 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์ ของ สสส. ร่วมบูรณาการงานป้องกันปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ

   แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 แผนงานหลักภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมบูรณาการงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทาง) ในสถานประกอบการ กับแผนงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคีการทำงานด้าน Happy Workplace ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร อาทิเช่น มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ที่จะนำกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงไปดำเนินงานกับสถานประกอบการในองค์กรที่ดูแลอยู่  ซึ่งคาดว่าจะเกิดการขับเคลื่อนงานดังกล่าวร่วมกันในระยะถัดไป แผนงานฯ จะนำภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมมานำเสนอในฉบับถัดไป

Powered by MakeWebEasy.com