ประชุมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

Last updated: 2018-06-16  |  1360 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

   
   เครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมกับระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนแม่บท (Master Plan) และกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่แรงงานไทย 

Powered by MakeWebEasy.com