กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สถานประกอบการไทย...ทำอย่างไรให้ปลอดเหล้า” ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

Last updated: 2018-06-16  |  688 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สถานประกอบการไทย...ทำอย่างไรให้ปลอดเหล้า” ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

 

     
    สำหรับกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สถานประกอบการไทย...ทำอย่างไรให้ปลอดเหล้า” มีผู้แทนจากคณะทำงานสถานประกอบการปลอดเหล้าที่ประสบความสำเร็จด้านการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสถานประกอบการ 30 แห่ง ทั่วประเทศไทย เข้าร่วมพบปะพูดคุย ทบทวน เล่าเรื่อง ประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการควบคุมการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งรูปแบบวิธีการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้าที่สถานประกอบการสามารถดำเนินการได้จริง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการ และเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานประกอบการอื่นๆ ต่อไป
 

 

Powered by MakeWebEasy.com