วันงดสูบบุหรี่โลก 2558

Last updated: Jun 16, 2018  |  1298 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

วันงดสูบบุหรี่โลก 2558


    ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งใน ปี 2558 นี้ ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”  เพื่อเป็นการสนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ในงานยังประกอบด้วยการมอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2015 และโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมการยาสูบ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน 
     

Powered by MakeWebEasy.com