การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) 14 มีนาคม 2560

Last updated: Jun 16, 2018  |  242 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) 14 มีนาคม 2560

        ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.)  โดยแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในการประชุมได้ถือโอกาสแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณประไพ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่แน่นแฟ้น

Powered by MakeWebEasy.com