การประชุมการพัฒนาจุดจัดการ (Node) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560

Last updated: 2018-06-16  |  497 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมการพัฒนาจุดจัดการ (Node) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560

    การประชุมการพัฒนาจุดจัดการ (Node) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทางทีมงานแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและกลไกการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาจุดจัดการ (Node) จังหวัดนครปฐม ราชบุรี นครราชสีมาและตรัง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจุดจัดการต่อไปได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com