การประชุมการพัฒนาจุดจัดการ (Node) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560

Last updated: Jun 16, 2018  |  335 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

การประชุมการพัฒนาจุดจัดการ (Node) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560

    การประชุมการพัฒนาจุดจัดการ (Node) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทางทีมงานแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและกลไกการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาจุดจัดการ (Node) จังหวัดนครปฐม ราชบุรี นครราชสีมาและตรัง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจุดจัดการต่อไปได้

Powered by MakeWebEasy.com