การประชุมหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี

Last updated: 2017-05-25  |  497 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี

        เมื่อวันพุธที่ 24 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ชมรมคนไร้กล่องเสียง และโรงพยาบาลราชบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การใช้สถานที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีในการประชุม ซึ่งภายในการประชุมนั้นหน่วยงานต่างๆคอยสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Powered by MakeWebEasy.com