ประชุมการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ในจังหวัดนครราชสีมา

Last updated: 2017-08-03  |  728 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ในจังหวัดนครราชสีมา

            สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวีสิน โรงแรมโคราชโฮเต็ล  เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ  โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้จัดการสถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน  90 แห่ง  140 คน 

           การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธวัช ไชยเดช หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ " มาตรการและนโยบายเร่งด่วน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "  ต่อเนื่องด้วยการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 โดย คุณนภดล กมลกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และสุดท้ายเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ  โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ และหลังการจัดประชุมมีสถานประกอบการให้ความสนใจ  สอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการฯจำนวนมาก

Powered by MakeWebEasy.com