โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ”

Last updated: Oct 6, 2017  |  530 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ”

โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ  ” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์รวมตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมในการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง และทุกแห่งมีความหวังที่จะนำความรู้ที่ได้ไปทำให้พนักงานในหน่วยงานเลิกสูบบุหรี่

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com