สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้จากบริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Last updated: 2018-06-16  |  888 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้จากบริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ จากบริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคุณพรชัย โชติวัฒนาภิญโญ รองประธานบริษัทและคุณทิตาวีร์ เทศะปุรณะ ตำแหน่งรองผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งมอบแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ทางสมาคมฯ นำไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

     ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณบริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com