การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบำบัดผู้เสพติดและโรคเสพติดยาสูบ

Last updated: Jun 16, 2018  |  387 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบำบัดผู้เสพติดและโรคเสพติดยาสูบ

         เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบำบัดผู้เสพติดสุราและโรคเสพติดยาสูบในสถานประกอบการและได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ” ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ แซนดารา ชะอำ ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบำบัดผู้ติดสุราและยาสูบและป้องกันโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและตัวแทนจากโรงพยาบาลที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานป้องกันและควบคมโรคเขต 5 ทั้ง 8 จังหวัดเป็นจำนวนมาก

Powered by MakeWebEasy.com