กิจกรรมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าบางปะกง (สถานประกอบการต้นแบบ)

Last updated: 2018-06-16  |  1209 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าบางปะกง (สถานประกอบการต้นแบบ)

     วันที่ 26 เมษายน 2561 ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถานประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานจำนวน 5 แห่ง และเจ้าหน้าที่สนใจ 13 ท่าน ที่เข้าร่วม ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการดูแลสุขภาพพนักงานในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน โรงไฟฟ้าบางปะกงมีหลักกระบวนการกลยุทธิ์ด้วยหลัก 3 อ นำไปผสมผสานเข้ากับการทำงานและชีวิตประจำวันของพนักงานจึงทำให้พนักงานมีศักยภาพและงานมีคุณภาพมากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com