บริษัทยางโอตานิ เรเดียล จำกัด สถานประกอบการต้นแบบ!

Last updated: 2018-06-16  |  1139 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัทยางโอตานิ เรเดียล จำกัด สถานประกอบการต้นแบบ!

   วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่ามา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัทยางโอตานิ เรเดียล จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถานประกอบการที่ให้ความสนใจ 8 แห่ง จำนวน 15 ท่าน ซึ่งบริษัทยางโอตานิเป็นหน่วยงานที่มีความโดนเด่นในด้านการดูแลสุขภาพพนักงานอย่างเป็นระบบและการจัดการหนี้สิน โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

Powered by MakeWebEasy.com