บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง อีกหนึ่งสถานประกอบการต้นแบบ!

Last updated: Jun 16, 2018  |  433 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง อีกหนึ่งสถานประกอบการต้นแบบ!

    กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบในวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่ามา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ยังมีการศึกษาดูงานกับบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถานประกอบการที่ให้ความสนใจ 8 แห่ง จำนวน 15 ท่าน ซึ่งบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งเป็นหน่วยงานที่มีความโดนเด่นในด้านการดูแลสุขภาพพนักงานอย่างเป็นระบบและการจัดการหนี้สิน ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพนักงานภายในองค์การให้กับสถานประกอบการที่ร่วมดูงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและรอยยิ้มตลอดกิจกรรรม

Powered by MakeWebEasy.com