ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Last updated: 2018-06-19  |  1837 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

              เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย นำทีมโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการแผนงานและทีมงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ภายใต้แผนงานการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทีมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของบริษัทให้การต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

              ซึ่งจัดเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีพนักงานมากถึง 4,000 คน ซึ่งการดำเนินงานด้านนี้ได้เริ่มอย่างจริงจังโดยเริ่มจากการควบคุมพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย เช่น การส่งเสริมให้พนักงานมีการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพกับพนักงานโดยแพทย์และพยาบาลประจำของบริษัท เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com