กิจกรรมออกบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17

Last updated: 2018-07-12  |  1078 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมออกบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17

      
          ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง”บุหรี่ร้ายทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง” เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของแผนงานฯและคู่มือการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า(Tool Kit) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านนี้  ซึ่งการจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากมีการสอบถามข้อมูล และติดต่อประสานเชิญแผนงานฯมาร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลทางด้านนี้ในพื้นที่

Powered by MakeWebEasy.com