งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร

Last updated: 24 ส.ค. 2561  |  1137 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร

             เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการและจุดจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการสร้างสุขภาพ  สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขรวม 72 แห่ง และบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนให้เกิดการขยายงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จำนวน 13 ท่าน โดยท่านได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอชื่นชมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการเดินหน้า  สานต่อแนวคิดของการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมการมองปัญหาต่าง ๆ แบบองค์รวม และขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการที่จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับแรงงานหรือคนทำงานทุกคน  ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจของสถานประกอบการ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะหากสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการทำงานต่อไป

             รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับกระทรวงแรงงาน ได้มีกิจกรรมโครงการที่สำคัญในการสนับสนุนให้กำลังแรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ในสถานประกอบการ อาทิ โครงการโรงงานสีขาวที่สนับสนุนการดูแลพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์กำลังแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการมีการประกอบการที่เป็นมาตรฐานที่ดีของประเทศไทย

ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและสถานประกอบการรวมแล้วกว่า 400 คน

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ”แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร ที่แสดงข้อมูลให้เห็นถึงเส้นทางการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การร่วมมือกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานในระดับพื้นที่นำไปสู่การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้ประสบความสำเร็จอันจะนำไปสู่ผลกำไรที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงนิทรรศการนำเสนอผลงานจากทั้งสถานประกอบการต่างๆ, เครือข่ายสถานประกอบการเสริมสร้างสุขภาพ (คสส.) และจุดจัดการที่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างนั้นมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสำเร็จสู่สถานประกอบสร้างเสริมสุขภาพ เช่น เล่าเรื่องความสำเร็จจากสถานประกอบการ , ออกกำลังกายง่ายๆกับการเต้น chicken dance เสริมสร้างสุขภาพในที่ทำงาน

              ช่วงเวลาต่อมาได้มีพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ และต่อด้วยเสวนาโดยแบ่งเป็น 2 ห้องย่อยซึ่งห้องย่อยที่ 1 หัวข้อเรื่อง “แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” ว่าด้วยเรื่องเหตุผลในการทำโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการและเทคนิคต่างๆที่นำการสร้างเสริมสุขภาพเข้าไปสู่ระบบการบริหารจัดการสถานประกอบการ ตลอดจนผลการดำเนินงานโครงการในมุมขององค์กรและพนักงาน โดยมีผู้ร่วมอภิปรายจากสถานประการมาเล่าเรื่องความสำเร็จสรุปบทเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนในห้องย่อยที่ 2 หัวข้อเรื่อง “รัฐ ราษฎร์ จับมือขับเคลื่อนอย่างไร วัยทำงานในพื้นที่จึงจะมีสุขภาพดีมีสุข” ว่าด้วยเรื่องการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐทั้งในส่วนงานด้านสุขภาพและด้านแรงงาน ร่วมขับเคลื่อนให้การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างจริงจัง

ภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยเสวนาพิเศษ “รวมพลังขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดี 4.0” เป็นประเด็นที่กว้างและเกี่ยวข้องไปถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ พญ.สุพัตรา ศรีวนิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ

              การจัดงานครั้งนี้ทางผู้จัดต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ และทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดการต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานประกอบการและภาคีเครือข่ายที่จริงจังและเข้มข้นมากขึ้น จนสถานประกอบการมองเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างแรงงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพและจิตใจ จนสถานประกอบการอื่นหันมาให้ความสนใจดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่องอย่างจริงจังจนนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร อันจะเป็นผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

-------------------------------

สามารถเข้าชมภาพช่วงรับโล่โล่ประกาศเกียรติคุณและภาพอื่นๆในงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ruamtawancenter/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้