การประชุมเวที "Knowledge Cafe"

Last updated: 2018-09-13  |  622 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเวที "Knowledge Cafe"

     วันที่ 13 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเวที Knowledge Cafe โดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานในรูป World Cafe เรียนรู้จากหน่วยงานต้นแบบที่นำกระบวนการเรียนรู้ ลงปฏิบัติในหน่วยงานและเกิดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนำไปต่อยอดการพัฒนาคนและพัฒนางานในองค์กร

Powered by MakeWebEasy.com