การประชุมแลกเปลี่ยนแผนบูรณาการงานป้องกัน/ควบคุม NCDs

Last updated: 2018-12-07  |  614 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมแลกเปลี่ยนแผนบูรณาการงานป้องกัน/ควบคุม NCDs

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแผนบูรณาการงานป้องกัน/ควบคุม NCDs จังหวัดที่เชื่อมโยงกลไกต่างๆที่มีในพื้นที่มาร่วมขับเคลื่อน ซึ่งสนับสนุน ฃให้เกิดดำเนินงานเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่ โดย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

Powered by MakeWebEasy.com