การปรึกษาหารือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม

Last updated: 2019-01-11  |  840 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การปรึกษาหารือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม

         ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่โครงการ พร้อมด้วยคุณจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าพบ คุณจิระภา ดวงดี ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดูแล คุ้มครองสุขภาพของวัยทำงานในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวถึงภารกิจของสำนักงานฯในส่วนที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงงานร่วมกันได้ เช่น โครงการโรงงานสีขาว การรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ การส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย เป็นต้น ซึ่งท่านให้ความสนใจ เห็นความสำคัญ และได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขยายฐานการคุ้มครองสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการร่วมกันต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com