ประชุมชี้แจงเครือข่ายการดำเนินงานในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น

Last updated: 2019-01-18  |  431 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมชี้แจงเครือข่ายการดำเนินงานในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเครือข่ายการดำเนินงานในสถานประกอบการ โดยมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประกันสังคม

         ในการประชุมครั้งนี้ทางโครงการฯได้นำเสนอ ประชาสัมพันธ์แนวทาง กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการให้กับที่ประชุมได้เข้าใจ ซึ่งจากการพูดคุยในครั้งนี้ ทำให้เห็นแนวทางการบูรณาการงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบในจังหวัดขอนแก่นให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป และในที่ประชุมเห็นด้วยกับการที่จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงกับสถานประกอบการในพื้นที่ โดยทางเครือข่ายจะช่วยในการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ที่รับผิดชอบและร่วมวางแผนการดำเนินงานกันต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com