ค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1

Last updated: 2019-02-13  |  766 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1

           เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ : พัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1 ขึ้นที่ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี โดยมีสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 28 สถานประกอบการส่งตัวแทนคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขรวมทั้งสิ้นกว่า 54 ท่าน โดยมีการอบรมอย่างเข้มข้นตั้งแต่กระบวนการทั้งระบบรวมถึงเทคนิคและตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีมีความสุข บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพ จนลืมสภาพอากาศที่ร้อนกันไปเลยทีเดียว ทั้งนี้ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆสถาประกอบการจะนำองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆกลับไปพัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีมีสุขต่อไปได้อย่าง ต่อเนื่อง ครบวงจร มีส่วนร่วม และทั้งระบบต่อไป ทั้งนี้สมาคมฯขอเป็นกำลังใจและยินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสื่อที่ทางสถานประกอบการจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com