ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม

Last updated: 2019-02-13  |  678 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม

           วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ : พัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม คุณจิระภา ดวงดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยในการประชุมได้มีการพูดถึงสถานการณ์ยาสูบในปีที่ผ่านมา และแนวทางในการดำเนินงานในปีนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านยาสูบให้กับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยทุกภาคส่วนจะเข้าร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com