สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยรับสื่อสนับสนุน

Last updated: Apr 30, 2019  |  203 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยรับสื่อสนับสนุน

"หมดยุคของการเรียกร้อง แต่เป็นยุคของการพัฒนา" วันที่ 30 เมษายน 2562 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย รับสื่อสนับสนุนจากโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ที่พยายามกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการให้มีสุขภาพดี ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง มีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com