ค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการฯ รุ่นที่ 2

Last updated: 2019-05-14  |  545 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการฯ รุ่นที่ 2

     เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

      โดยในค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการฯ ในครั้งนี้มีสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 31 สถานประกอบการ ซึ่งส่งตัวแทนคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขรวมทั้งสิ้นกว่า 53 ท่าน โดยมีการอบรมอย่างเข้มข้นตั้งแต่กระบวนการทั้งระบบรวมถึงเทคนิคและตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีมีความสุข บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพ 

      ทั้งนี้ ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆสถานประกอบการจะนำองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆกลับไปพัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีมีสุขต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ครบวงจร มีส่วนร่วม และทั้งระบบต่อไป ทางสมาคมฯขอเป็นกำลังใจและยินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสื่อที่ทางสถานประกอบการจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com