เจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่

Last updated: 2019-07-08  |  468 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่

       ในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลและสถานประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน
     โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่และส่งเสริมสุขภาพในระดับพนักงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์และรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com