ประชุมปรึกษาหารือ พัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดสมุทรสาคร

Last updated: 2019-08-30  |  565 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมปรึกษาหารือ พัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดสมุทรสาคร

      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ พัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาติกุล ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เครือข่ายปลอดบุหรี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย เพื่อปรึกษา หารือ ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบ แนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า“จังหวัดสมุทรสาครปลอดบุหรี่ด้วยวัยทำงานในสถานประกอบการ”ซึ่งผลจากการประชุมทำให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างชัดเจนที่เป็นผลให้สถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครสามารถดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ได้อย่างสะดวก และเข้าถึงบริการและการสนับสนุนต่างๆจากหน่วยงาน เครือข่ายในพื้นที่ได้มากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com