สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2019-09-17  |  693 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

       กิจกรรมสัญจรครั้งแรกในเฟส 5 นี้ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ยกพลไปที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดการประชุมปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” ให้กับคณะทำงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการย่อยสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยจะมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานควบคู่กับการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

      ขณะนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ามา 13 แห่ง โดยส่งข้อเสนอโครงการสุขภาพดีมีสุขมาที่สมาคม การประชุมครั้งนี้จึงเน้นเรื่องการจัดทำข้อเสนอโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านสุขภาวะของพนักงานและแรงงาน พร้อมกับสร้างเสริมการทำงานเป็นทีมให้กับคณะทำงานของสถานประกอบการ

     พบกับทีมงานสัญจรครั้งต่อไปที่ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด จังหวัดตรัง

Powered by MakeWebEasy.com