สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรที่บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

Last updated: Sep 19, 2019  |  382 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรที่บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

      สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรที่บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้เดินทางไปยังบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด จังหวัดตรัง เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” ให้กับคณะทำงานของสถานประกอบการ และมีคุณวาที ศิริสวัสดิ์ศิลป์ นักวิชาการสุขศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะพี่เลี้ยง (Health Mentor) ที่ปรึกษาคณะทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง


   กิจกรรมสัญจรครั้งนี้มีคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรม 19 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงานได้เห็นเป้าหมายร่วมในการดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน สะท้อนสภาพปัญหาด้านสุขภาวะของพนักงานของสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ของคณะทำงานในการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปสู่เรื่องการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com