สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงาน ณ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: Sep 25, 2019  |  339 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงาน ณ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

     วันที่ 24 กันยายน ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. เข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข ที่จะนำมาใช้ในบริษัทในช่วงปี 2562 - 2563 โดยการสนับสนุนเชิงกระบวนการฯ ดังกล่าว จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางโครงการฯ จัดให้กับบริษัทที่มีความประสงค์จะดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจังและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถทำให้พนักงานของบริษัทมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในที่สุด

     การประชุมปฏิบัติการสัญจรครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณบุญรวม ไทยประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล มากล่าวเปิดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งกระบวนการ  ซึ่งการประชุมปฏิบัติการสัญจรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานของบริษัทเป็นอย่างดี ในการช่วยกันแยกแยะปัญหาด้านสุขภาวะของพนักงาน และนำไปสู่การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน จนกระทั้งสามารถจัดทำแผนฯ ออกมาได้เป็นรูปเป็นร่างซึ่งจะนำไปทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างจริงจัง

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook : โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com