ร่วมพูดคุย เสนอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดปทุมธานี

Last updated: 2019-10-11  |  495 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมพูดคุย เสนอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดปทุมธานี

         วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายปลอดบุหรี่จังหวัดปทุมธานี เข้าพูดคุย เสนอแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดปทุมธานี กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบ จากการพูดคุย ปรึกษา แนะนำต่อยอด เป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะทำให้สถานประกอบการในพื้นที่ เกิดการดำเนินงานที่สามารถคุ้มครองสุขภาพแรงงานให้ปลอดบุหรี่ สุขภาพดี มีความสุขได้สะดวกมากขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com