สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร

Last updated: 18 ต.ค. 2562  |  979 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร

       สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมปฏิบัติการ “บทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ โดยสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors)” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล และสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องบงกชรัตน์ บี และห้องบุษบงกช บี

    การประชุมปฏิบัติการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการได้มีการดำเนินกิจกรรม ในการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพให้กับพนักงานในสถานประกอบการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดปลอดบุหรี่ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ โดยมีสถานประกอบการให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง จำนวน 19 แห่ง โดยศูนย์บริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบตามที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 15 แห่ง คลินิกยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และบ้านพิชิตใจ รวมผู้เข้าร่วมประชุม 68 คน ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมมือกันพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ “กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่” จากนั้นเป็นการบรรยายที่ห้องพี่เลี้ยง "ความสำคัญของการดูแลสุขภาพแรงงานต่อการยกระดับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่" และ "บทเรียนจากการดำเนินงานขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่-เหล้า" โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ส่วนที่ห้องสถานประกอบการบรรยาย “แนวทางการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และชี้แจง “การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อต่างๆ จากโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” โดยนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ นอกจากนี้เป็นการเสวนา “สถานประกอบการ และ Health Mentors ทำงานร่วมกันอย่างไร จึงจะสามารถขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่-เหล้าได้อย่างเป็นรูปธรรม” ระหว่างผู้ร่วมเสวนาที่เป็นพี่เลี้ยง นางวัลย์ลดา เลาหกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร กับนายวันชัย สุวรรณมณี ผู้จัดการแผนกองค์การสัมพันธ์ บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกันช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทสามมิตรฯ สำเร็จแล้ว 13 คน ก่อนสรุปและปิดการประชุมปฏิบัติการมีกิจกรรม Hope and Fear ที่สกัดความกังวลและความหวังต่อการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้า แล้วสลายความกังวลและสร้างความหวังและแนวทางการทำงาน โดยทีมงานจากโครงการฯ และที่สำคัญได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดีจากนายกชกร ศุภกาญจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันฯ สำนักอนามัย

   สำหรับผลการประชุมปฏิบัติการในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี พี่เลี้ยงและสถานประกอบการหลายคู่สามารถวางแผนการทำงานคร่าวๆ ร่วมกันได้หลายคู่ อย่างเช่น ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 45 ร่มเกล้า เป็นพี่เลี้ยงให้กับบริษัท KCE จะมีการตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานฟรี เพื่อคัดกรองสุขภาพ ซักประวัติหาผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความอ้วน โรคประจำตัวอื่นๆ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ อีกทั้งจะให้บริการคลินิกนอกเวลาในการเลิกบุหรี่ เหล้า (โดยสมัครใจ) ทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุข 45 และในสถานประกอบการด้วย นอกจากนี้ในปี 2563 ทางแผนกแรงงานสัมพันธ์จะขอเสนอโครงการ “แรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” เพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยนายเสน่ห์ ชนะภัย และนายชาคริต หนูสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนกลับมายังโครงการฯ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: facebook โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้