ประชุมปฏิบัติการบทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร

Last updated: 2019-11-08  |  563 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมปฏิบัติการบทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการบทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร  เครือข่ายปลอดบุหรี่ ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดการคุ้มครองสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการให้ปลอดบุหรี่ เหล้า มีสุขภาพดี โดยการสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการทำหน้าที่พี่เลี้ยง (Health Mentor) ดูแล ให้คำแนะนำ สนับสนุนการบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ  โดยมี โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ สถานประกอบการที่ดำเนินงานด้านนี้ ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวม 50 ท่าน เพื่อรับรู้ เข้าใจบทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งยังได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com