เจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

Last updated: 2019-12-06  |  630 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ พูดคุย หารือ แนะนำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 3 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ้า โดยการพูดคุยครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ที่มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมสนับสนุน และเชื่อมประสานให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันในรูปของเครือข่ายพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่

Powered by MakeWebEasy.com