พี่เลี้ยง (Health Mentors) ช่วยเลิกบุหรี่จัดกิจกรรม “ลดผู้สูบรายเก่า เฝ้าระวังผู้สูบรายใหม่”

Last updated: 2019-12-12  |  545 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พี่เลี้ยง (Health Mentors) ช่วยเลิกบุหรี่จัดกิจกรรม “ลดผู้สูบรายเก่า เฝ้าระวังผู้สูบรายใหม่”

   นายสมพร ชำนาญกิจ และนางสาวนงนภัส เพ็ชรนิล นักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “โทษและพิษภัยของบุหรี่” ร่วมกับอาจารย์หอมจันทร์ แก้วกาสี ครูชำนาญการและหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ณ ห้องประชุมปาริชาต วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ลดผู้สูบรายเก่า เฝ้าระวังผู้สูบรายใหม่” จำนวน 250 คน ที่อนาคตต้องก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงานในสถานประกอบการ

   ดังนั้น ทางโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส. ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม; ส.พ.ส.) จึงร่วมสนับสนุนสื่อให้กับพี่เลี้ยง (Health Mentors) ช่วยเลิกบุหรี่เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

Powered by MakeWebEasy.com