ส.พ.ส. ร่วมกับ สสจ.สระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดสระบุรี

Last updated: 21 ธ.ค. 2562  |  1258 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส.พ.ส. ร่วมกับ สสจ.สระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดสระบุรี


    สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดสระบุรี” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอุ่นไอรัก 1 และอุ่นไอรัก 2 ไออุ่น รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

   วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการได้มีการดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพให้กับพนักงานในสถานประกอบการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดปลอดบุหรี่ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ โดยมีสถานประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง จำนวน 15 แห่ง มีหน่วยงานด้านสุขภาพที่รับผิดชอบตามที่ตั้งสถานประกอบการเป็นพี่เลี้ยง (Health Mentors) ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านแรงงาน คือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และความร่วมมือจากชมรม จป.ลุ่มน้ำป่าสัก รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ 64 คน ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมมือกันพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีต่อไป

    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมาน คงสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ กล่าวรายงานโดยนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ “สระบุรีกับการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ” โดยนางสาวอัมพร ระดมสุทธิศาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นมีการแบ่งผู้ร่วมประชุมออกเป็น 2 ห้อง ที่ห้องพี่เลี้ยงมีการบรรยาย "การดูแลสุขภาพของแรงงานมีความสำคัญต่อการยกระดับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างไร" และ "บทเรียนจากการดำเนินงานขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้า" โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ในขณะเดียวกันที่ห้องสถานประกอบการมีการบรรยาย “แนวทางการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และมีการชี้แจง “การสนับสนุนด้านการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” หลังจากนั้นมีการรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อฟังการเสวนา “รวมพลังขับเคลื่อนการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 คน ดังนี้ นายวสันต์ ปิยสถิตธรรม (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี) นางพิรญาณ์ ปาสุวรรณ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสระบุรี) ดร.ยอดชาย สุวรรณวงษ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี) และนางสาววรัทย์ธนา พลอยโพธิ์ (นิติกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี) ซึ่งผู้ร่วมเสวนาได้ทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับพี่เลี้ยงและสถานประกอบการในขับเคลื่อนการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ต่อด้วยกิจกรรม Hope and Fear ที่สกัดความกังวลและความหวังต่อการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่-เหล้า โดยนำผลของกิจกรรมนี้มาใช้ในช่วง “ทำความรู้จักและจัดทำแผนการดำเนินงานการควบคุมยาสูบในสถานประกอบการ” เป็นการจับคู่สถานประกอบการกับพี่เลี้ยงในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดการดำเนินการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม สุดท้าย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ สรุปกิจกรรมและปิดการประชุม

   สำหรับผลการประชุมปฏิบัติการในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านแรงงานและภาคีเครือข่าย โดยทางโครงการฯ คาดหวังว่าจะมีการต่อยอดโดยการดำเนินงานทางด้านนี้อย่างยั่งยืนเมื่อมีการร่วมมือกันผลักดันเข้าสู่ระบบหลักต่อไป และผลจากการจับคู่สถานประกอบการกับพี่เลี้ยงในพื้นที่เดียวกันนั้นมีหลายคู่สามารถวางแผนการทำงานคร่าวๆ ร่วมกันได้ หลังจากนี้ทางโครงการฯ และ สสจ.สระบุรี จะดำเนินการติดตามแผนการลงพื้นที่สถานประกอบการที่แก้ไขโดยพี่เลี้ยงแล้วเพื่อดำเนินการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานประกอบการต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้