โรงพยาบาลนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ Healthy Organization” ให้กับสถานประกอบการในจังหวัด

Last updated: 2019-12-27  |  563 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงพยาบาลนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ Healthy Organization” ให้กับสถานประกอบการในจังหวัด

    โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการได้ดำเนินงานกับสถานประกอบการ และร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านแรงงานและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การร่วมออกบูธก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการถึงประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่สำคัญจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่มีการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

    ในการนี้โรงพยาบาลนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ Healthy Organization” ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์โฮเต็ล จังหวัดนครปฐม เพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำในสถานประกอบการ โดยแพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมที่เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นสถานประกอบการต้นแบบร่วมเป็นวิทยากรในการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ทั้งนี้มีสถานประการเข้าร่วมประชุม 60 แห่ง และเมื่อรวมกับผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 150 คน

    ส่วนทางโครงการฯ ได้รับเชิญและขอความร่วมมือในการออกบูธจากนางสาวอัญชัญ จันทราภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครปฐม ที่ร่วมงานกับโครงการฯ มาโดยตลอด ซึ่งโครงการฯ เห็นความสำคัญของการจัดการประชุมในครั้งนี้ จึงส่งนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวณัฐริกา จอมเจริญ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงานเป้าหมายและภาคีเครือข่ายต่างๆ และเป็นการให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลนครปฐมที่เป็นพี่เลี้ยง (Healthy Mentors) ร่วมกับโครงการฯ ในการร่วมดำเนินการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย รวมทั้งเชิญชวนสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมดำเนินงานกับโครงการฯ เพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com