ทีมงานโครงการสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขร่วมทำบุญเปิดอาคาร ณ รพ.สต.บ้านสามพราน

Last updated: Jan 3, 2020  |  257 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

ทีมงานโครงการสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขร่วมทำบุญเปิดอาคาร ณ รพ.สต.บ้านสามพราน

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน จังหวัดนครปฐม (เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ของสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านสามพรานที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข) นำทีมโดยนางจิติมา อินทรพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านสามพราน จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารคลินิก NCDs และผู้สูงอายุ โดยหลวงพ่อแก้ว เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ เป็นประธานเจิมป้ายอาคาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้นายยงยุทธ สวนทอง​ นายอำเภอสามพราน มาร่วมทำบุญด้วย รวมทั้งนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ทีมงานจากโครงการฯ โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมทำบุญด้วย ร่วมด้วยชาวบ้านหลายร้อยคนที่ร่วมใจกันทำอาหารมาถวายเพลพระ ณ อาคารหลังใหม่นี้

Powered by MakeWebEasy.com