พี่เลี้ยงด้านสุขภาพของโรงพยาบาลห้วยพลูช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-02-04  |  537 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พี่เลี้ยงด้านสุขภาพของโรงพยาบาลห้วยพลูช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) ของโรงพยาบาลห้วยพลู นำทีมโดยนางเพ็ญประภา ทักษิณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามแผนการทำงานที่วางร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงและคณะทำงานของสถานประกอบการในพื้นที่เดียวกันและจับคู่กัน ร่วมด้วยนางสาวธารทิพย์ ใจเอียด นักจิตวิทยาปฏิบัติการ อีกทั้งสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ส่งนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วยการทำความรู้จักกัน ทำประวัติพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ ซักถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และแรงจูงใจในการเลิกสูบ ทำแบบประเมิน (คะแนนส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ระดับติดนิโคติน แต่มีพนักงานได้ 0 คะแนนคือไม่ติดนิโคติน เนื่องจากพนักงานสูบบุหรี่เพราะสาเหตุอื่น ได้แก่ ความเคยชิน ตามสังคมที่อยู่และที่ทำงาน) ทดสอบลมหายใจ (วัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พบว่า ค่อนข้างสูง) สอบถามความคิดเห็นที่บริษัทจัดให้มีการช่วยเลิกบุหรี่ สุดท้ายเป็นกิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากพี่เลี้ยงได้มอบตัวช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานตามระดับการสูบบุหรี่

     ภาพรวมของกิจกรรม พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีพนักงานสมัครใจเลิกบุหรี่กับพี่เลี้ยงอย่างจริงจัง มีการนัดหมายเพื่อติดตามการเลิกบุหรี่ 7 วันในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ทางโครงการฯ คาดหวังให้พนักงานที่สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ได้มีโอกาสพบพี่เลี้ยงด้านสุขภาพเพื่อช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ตามจำนวนที่บริษัทฯ ส่งสำรวจข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางโครงการฯ ก่อนหน้านี้ เพื่อดำเนินงานตามแผนที่วางร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com