ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เขตสุขภาพที่ 6 จ.ชลบุรี

Last updated: 2020-02-17  |  541 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เขตสุขภาพที่ 6 จ.ชลบุรี

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เขตสุขภาพที่ 6 โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้จัดการประชุม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายครู เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยโครงการฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ทั้งในระดับสถานประกอบการ และระดับเครือข่ายในจังหวัดนำร่อง ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com